Vad är de bästa sätten att skydda sig mot inbrott med? Och vilka är egentligen trenderna just nu när det kommer till inbrott – vi listar områden, inbrottstekniker för att ta sig in samt varför byggnadsställningar lockar till sig tjuvarna.

pexels-photo-154141-largeBostadsinbrotten ökar kraftigt i Stockholm och det särskilt i innerstaden, enligt rapporter från Brottsförebyggande rådet och Citypolisen. Men varför väljer egentligen inbrottstjuvarna Stockholms innerstad, av alla platser? Man tror att det har att göra med att tjuvarna förväntar sig (och troligen) hittar fler saker av större värde där än i andra områden. Den största ökning av alla delar i centrala huvudstaden stod Östermalm vidare för, enligt en artikel i bland annat Dagens Nyheter.

Citypolisen menar vidare att när det är så att man kanske bemödar sig om att inte bryta sig in genom vilken dörr som helst längre, dels eftersom det kan vara svårare att få lönsamhet nu än vad det varit tidigare dels att om man ändå riskerar att åka ut för ett straff så kan man välja objekt mer varsamt. Men med ett larm från sectoralarm.se kan man se till att skydda sig, eller i alla fall skrämma bort tjuven snabbare än kvickt. Dessutom är säkerhetsdörrar av olika slag aldrig en nackdel för att hålla någon ovälkommen ute.

Trender inom inbrott

Något som är bra att veta är att byggnadsställningar runt hus drar till sig inbrottstjuvar och det är något som har ökat på senare tid. Särskilt på helger och kvällar när byggnadsarbetarna har gått hem. Då tar det dessutom längre tid för inbrottet att upptäckas. En annan trend som man sett en ökning av vid inbrott är att gärningsmännen allt mer använder sig av en så kallad låsslunga för att bryta sig in. I en artikel i Expressen kan en läsa att en låskåpa på insidan av dörren skyddar mot detta sätt, eftersom slungan då inte når in till låset via brevlådan på dörren.