För en optimal kombination av prestanda och pris är det värmepump som gäller när det handlar om uppvärmningssystem. Av den anledningen är det allt fler som satsar på just värmepump. Vad ska du då tänka på vid val av värmepump? Läs mer för användbara tips!

För den som tröttnat på skyhöga elräkningar på grund av gamla miljöbovar till värmekällor är en värmepump ett mycket vettigt alternativ att uppgradera till. Det är inte alls konstigt att värmepump i villa stadigt ökar i popularitet; fördelarna är många och här nedan ska vi presentera dessa.

Många lockande fördelar

För det första är en värmepump en relativt billig investering, beroende på vilken variant du väljer. Blir valet en luft-luft-variant av värmepump handlar det om en behagligt låg initialkostnad, där varken själva värmepumpen eller installationen kostar särskilt mycket. Något att tänka på vid val av luft-luftvärmepump är dock att du behöver en annan värmekälla parallellt, då värmen inte alltid räcker till vid riktigt kalla vintrar. Ett alternativ är exempelvis att fortsätta använda vanliga radiatorer, men bara vid köldtoppar för att hjälpa till att hålla värmen.

Ytterligare en fördel med värmepump är att du direkt kommer att förbruka mindre el i din bostad. Det här är något som kommer att märkas redan på den första elräkningen. Samtidigt kan du glädja dig åt att du valt ett miljövänligt uppvärmningssystem, eftersom luftvärmepumpen använder sig av luft utifrån som konverteras till värme (eller kyla, om du använder dig av luftkonditionering).

Mer att tänka på

En värmepump är inget du installerar på egen hand, utan det måste göras av en auktoriserad person. Av den anledningen är det smidigast att samtidigt med köpet beställa installation av din nya värmepump. Viktigt att veta är också att det bör göras service på värmepumpen med viss regelbundenhet, vanligen vartannat år. Löpande underhåll är minimalt, det räcker att du sköljer rent pumpens filter ungefär var 14:e dag.