Lutande, sjunkande hus kan bero på sättningsproblem i grunden, vilket kan drabba alla olika typer av hus, både gamla såsom i Gamla stan i Stockholm och relativt nybyggda hus på både fastlandet och på Gotland.

Sättningsproblem uppstår vanligtvis när grunden som ett hus vilar på börjar ge vika och tecken på att detta hänt är bland annat golv som sjunkit ned ett par centimeter eller att stora sprickor uppstår i väggarna utan en tillsynes anledning till varför de uppstått. Turligt nog finns företag som kan hjälpa en med den här typen av problem. Exempel på sådant företag är Geobear erbjuder specialanpassade lösningar för att komma till bukt med problemet.

Sättningsproblem kan uppstå vart som helst

Något som man ska känna till när det talas om sättningsproblem är att detta inte är bundet till en viss typ av hus eller viss typ av mark som huset står på. I Gamla stan i Stockholm exempelvis så sjunker husen, och det är på grund av att byggnaderna vilar på träpålar som inte är fastsatta i stenbotten, och enligt SVT har dess pålar nu ruttnat. Och på Gotland kan Gunilla Kronqvist bara se på när hennes hem sjunket ned i marken, hela hemmet lutar så pass mycket att det är stora öppningar mellan vägg och tak på sina ställen. Vad hennes sättningsproblem beror på har att göra med att platsen som huset byggts på år 1975 innan dess hade använts som soptipp, något inget berättat för dem när de byggde sitt hem här. För tidningen Hela Gotland berättar hon om sin och makens kamp med både kommun, som sålde marken till dem, och med försäkringsbolag som vägrar hjälpa dem, så nu står hon handfallen.

En annan som har problem med ett sjunkande hus är Niklas Nordenfelt i Höganäs. Han köpte sitt hus och hittade två hål i marken, troligtvis slukhål, som snabbt fylldes igen men inom kort började han märka av hur golvet började luta. Enligt en besiktningsman berodde detta på att sjunkningarna orsakat sättningar vilket troligtvis kan bero på en läcka i de vattenlednignar som placerades under huset när det byggdes på 60-talet. Nu har Niklas kontaktat kommunen för att få hjälp, berättar han för Helsingborgs Dagblad, men om hjälp kommer återstår ännu att se.